مشاهدة النسخة كاملة : كود الخرائط بدون اخطاء css 2012 RSS RSS 2.0 XML MAP html PHP info gz urllist


ابو حنو
06-17-2012, 08:19 AM
كود الخرائط بدون اخطاء
css 2012 RSS RSS 2.0 XML MAP html PHP info gz urllist

RSS RSS 2.0 XML MAP html PHP info gz urllist ror sitemap sitemap2 tags htmlMAP
كود الخرائط بدون اخطاء css 2012

<p align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span lang="ar-eg">
<a title="RSS" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/external.php">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
RSS</span></a>
<a title="RSS 2.0" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/external.php?type=rss2">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
RSS 2.0</span></a>
<a title="XML" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/external.php?type=xml">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
XML</span></a>
<a title="MAP" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.o4down.com/vb/sitemap.php">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
MAP</span></a>
<a title="html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/external.php?type=html">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
html </span></a>&nbsp;<a title="PHP sitemap " rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/info.php?do=sitemap"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">PHP
</span></a>&nbsp;<a title="site info" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.o4down.com/info.txt"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">info</span></a>&nbsp;<a title="gz" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.o4down.com/vb/sitemap.xml.gz"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">gz
</span></a>&nbsp;<a title="urllist" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/temp/urllist.txt"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">urllist</span></a>&nbsp;<a title="ror" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.o4down.com/vb/ror.xml"><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">ror</span></a>
<a title="sitemap" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/sitemap.php/">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
sitemap</span></a>&nbsp;
<a title="sitemap_php" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.o4down.com/vb/sitemap.php">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
sitemap2</span></a>&nbsp;
<a title="html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/tags/">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
tags</span></a>
<a title="html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: #3B5401; text-decoration: none" href="http://www.ksa-ministries.com/temp/sitemap.html">
<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 10px; font-family: verdana, sans-serif; color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; border-left: 1px solid rgb(255,153,102); border-right: 1px solid rgb(102,51,0); border-top: 1px solid rgb(255,204,153); border-bottom: 1px solid rgb(51,51,0); margin: 0pt; padding-left: 3px; padding-right: 3px; padding-top: 0pt; padding-bottom: 0pt; background: rgb(255,102,0) 0% 50%">
htmlMAP </span></a></span></font></p>

ابو حنو
06-17-2012, 08:21 AM
استبدلو الروابط بروابط موقعكم

الحج الحج
06-17-2012, 09:24 AM
مرحبا أخي الكريم والحمد لله على السلامة بعد الغياب الطويل

----------------

بخصوص الكود التي أضفتموه يحتاج لبعض التعديل فمعه إضافات

ونفس الطريقة مدرجة في الموضوع التالي

تركيب RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap بدون هاكات وبدون حقوق خارجية (http://www.mushahed.net/vb/showthread.php?t=17336)


تحياتي

ابو حنو
06-17-2012, 09:54 AM
هلا وغلا اخي مشاهد يامرحبا فيك منور ياغالي موجودين في هذي الدنيا
بالعكس ياغالي هذا مختلف فيه بعض الخرائط
فيه عدة خرائط انت جربها ضعها في الفورنت بيج وراح تعرف الفرق

الحج الحج
06-17-2012, 10:05 AM
أعرف أن به خرائط أكثر والخرائط أسطر في الكود يجب مراعاة ترك الخرائط الموجودة فقط منها عند من يركب أيا من الكودين فالرابط الذي يعطي صفحة غير متوفرة ضره أكثر

---------

ملاحظتي بوجود خطأ في الكود هي هذه الزيادة في أوله
مع أن معلوماتي في البرمجة ليست بتلك ويسرني أن أضيف معلومة جديدة:


<head>
<style>
<!--
p
{
font: 10pt tahoma, arial, helvetica,verdana;
}
-->
</style>
</head>شرفت أخي العزيز

ابو حنو
06-17-2012, 10:27 AM
الله يسلمك ياغالي هذا من حسن حضي ياغالي الشرف وجودك ومرورك

الحج الحج
06-17-2012, 11:05 AM
شرفت أخي الكريم
النقاش البناء أساس كل نجاح ونحن أسرة واحدة يكمل بعضنا بعضا

شكرا على الجهود