مشاهدة النسخة كاملة : Solaris Display Driver – x64/x86


windows
08-26-2011, 04:52 AM
Solaris Display Driver – x64/x86
NVIDIA DRIVERS

[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
NVIDIA


Download

Solaris Display Driver – x64/x86 ([شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج])
Version: 96.43.20 Certified
Release Date: 2011.08.17
Operating System: solaris x86/x64
Language: English (U.S.)
File Size: 12.1 MB


Supported products

GeForce 4 MX series:
MX Integrated GPU, MX 460, MX 440SE (AGP 8X), MX 440-SE, MX 440 (AGP 8X), MX 440, MX 420 (AGP 8X), MX 420, MX 4000

Quadro NVS series:
NVS 55/280 PCI, NVS 50, NVS 450, NVS 440, NVS 420, NVS 295, NVS 290, NVS 285, NVS 280, NVS 210

Quadro 4 Go series:
700 GoGL, 550 XGL, 500 GoGL

Quadro 2 Go series:
MXR/EX/Go

GeForce 4 Ti series:
Ti 4800 SE, Ti 4800, Ti 4600, Ti 4400, Ti 4200 (AGP 8X), Ti 4200

GeForce 2 series:
Ti 500, Ti 200, GeForce3

Quadro 2 MXR series:
Quadro2 MXR/EX/Go-----------------DRIVERS تعـريفـات الأجهـزة Driver Checker
([شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج])